G+
ข่าวสินค้าถูก
ดีที่สุด ถูกที่สุด ขายที่ไหน ขายอะไร ติดตามได้ที่นี่ บล็อกรวบรวมข่าวสินค้าราคาถูกสำหรับคุณ
Show MenuHide Menu

เตือนตนเองก่อนการเรียนแพทย์ที่จีน

February, 2017

สำหรับผู้ที่มีความฝันอยากเรียนแพทย์ที่จีนนั้น ต้องคำนึงด้วยว่าในปัจจุบันมีผู้ที่สนใจไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ในจีน เป็นจำนวนมาก ซึ่งที่จีนนั้นแพทยสภามีมติรับรองหลักสูตร6ปีที่มีการจัดการเรียนตลอดหลักสูตร และรับรองโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกเฉพาะที่ระบุมาในหลักสูตรและอยู่ในจีนเท่านั้น

ผู้ที่เข้ามาเรียนนั้นจะต้องยื่นเรื่องให้แพทยสภารับรองหลักสูตรและสถาบันเป็นรายบุคคล เพื่อจะได้มีสิทธิสอบผู้ประกอบวิชาชีพในไทยได้ การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศ เป็นการรับรองเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ถือว่าดีทีเดียวเชียวและชั่วโมงเรียนรวมเป็นจำนวนหน่วยกิต โดยเทียบเคียงกับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในประเทศไทย แต่ทั้งนี้ไม่ได้รวมไปถึงการบริหารจัดการของสถาบัน

แพทยสภาจึงขอเตือนผู้ที่จะไปศึกษาที่จีนได้รับทราบถึงปัญหาการเรียนเพื่อใช้ในการตัดสินใจและเตรียมตัวในเรื่องของการเรียนระดับปรีเมด ปรีคลินิก จะเป็นการบรรยายและฝึกปฎิบัติในห้องเรียนส่วนใหญ่ ต่างกับการเรียนหลักสูตรของประเทศไทยที่สอนผสมผสานสอดคล้อง นักศึกษาจะมีความยากลำบากในการสอบขั้นตอนนี้ และภายในโรงพยาบาลทุกระดับใช้ภาษาจีนในการสื่อสารทั้งการอ่านการเขียนและเจรจา  ทำให้เรียนไม่เข้าใจต้องลาออกกลางทาง หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคลินิกเพียงพออาจทำให้ไม่สามารถสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในไทยได้

อีกทั้งนักศึกษาจำเป็นต้องมีความรู้แตกฉานเรื่องภาษาจีนในช่วงระดับคลินิกซึ่งจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มมากกว่าในหลักสูตรทั่วไป และนักศึกษาจำเป็นต้องประเมินตนเองให้มากที่สุดก่อนการตัดสินใจ เพราะการเป็นแพทย์รักษาผู้ป่วยในประเทศไทยจำเป็นต้องสอบผ่านได้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมก่อน ซึ่งเป็นข้อบังคับสำหรับแพทย์ทุกคนทั้งที่จบในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

อยากรู้จักเครื่องเนิดไฟฟ้าให้มาก!!

February, 2017

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือที่รู้จักในชื่อของเครื่องกลที่ใช้สำหรับแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะต้องอาศัยหลักการทำงาน หากสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดขดลวด หรือขดลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กก็จะได้ไฟฟ้าออกมา เป็นหลักการทำงานง่ายๆที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นมีกระบวนการออกมาให้เราได้รู้และเห็นว่ามีกระบวนการทำงานเยี่ยงไร

โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นจะประกอบไปด้วย ส่วนที่สร้างสนามแม่เหล็ก เรียกกว่า ฟิลด์ และส่วนที่สร้างแรงดันไฟฟ้าเรียกว่าอาเมเจอร์ ส่วนภายในของกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ฟิลด์จะเป็นส่วนที่อยู่กับที่ อาเมเจอร์จะเป็นส่วนที่เคลื่อนที่ แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ฟิลด์และอาเมเจอร์ สามารถเป็นได้ทั้งส่วนที่อยู่กับที่และส่วนที่หมุน และหากว่าเป็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก จะสามารถสร้างได้ทั้งแบบฟิลด์และอาเมเจอร์หมุน แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ จะสร้างได้แต่แบบอาเมเจอร์อยู่กับที่เท่านั้น เพราะจะมีปัญหาน้อยกว่า

ต่อมาในส่วนของแรงดันที่เกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญสองตัวคือ ความเร็วรอบและเส้นแรงแม่เหล็ก หากว่าเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเราสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าขึ้นได้โดย การปรับความเข้มของสนามแม่เหล็ก และเพิ่มความเร็วรอบของเครื่องกำเนิด แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับการเพิ่มแรงดันโดยการเพิ่มความเร็วไม่ สามารถที่จะทำได้ เพราะจะทำให้ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่ได้เปลี่ยนแปลงไป สามารถทำได้เพียงการปรับความเข้มของสนามแม่เหล็กเท่านั้น ทั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วสนใจที่จะมีไว้ก็ลองดูข้อมูลต่อที่  http://www.tharikan.com

 

วิธีเลือกใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับใช้งานภายในบ้าน

January, 2017

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เป็นเครื่องใช้ไม้สอยหรือเครื่องมือช่างที่ช่วยทำความสะอาด ทั้งสำหรับการใช้งานภายในบ้าน ที่พักอาศัย ธุรกิจขนาดเล็ก รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพราะว่าการใช้งานภายในบ้าน ที่พักอาศัย และกิจการขนาดเล็ก เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ถือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสารพัดประโยชน์ เช่น งานชำระล้างรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ งานชำระล้างท่อระบายน้ำ งานก่อสร้าง งานชำระล้างพื้นที่ขนาดเล็ก ชำระล้างพื้น คราบสกปรกจากฝุ่น โคลน คราบดิน น้ำมัน ตะไคร่น้ำ การทำความสะอาดกระจก มุ้งลวด หรือล้างแอร์ รวมถึงงานสวนต่างๆ ในการเลือกซื้อก็ควรนึกถึงวิธีใช้งานที่ง่าย ตัวเครื่องมีน้ำหนักเบา ย้ายสะดวก และควรมีระบบหยุดอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

สำหรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงจะใช้สำหรับงานชำระล้างที่ต้องการแรงดันสูงและปริมาณน้ำมาก เช่น งานปิโตรเคมี งานลอกพื้นผิว งานลอกคราบยาง งานลอกสนิม การทำความสะอาดเครื่องมือหรือสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในแทงค์ การกระเทาะหรือสกัดผิววัสดุ และยังสามารถตัดวัสดุได้อย่างสวยงามและละเอียด แถมยังมีรุ่นที่สามารถผลิตน้ำร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดอีกด้วย โดยที่ตัวเครื่องแข็งแกร่ง รองรับงานหนัก และต่อเนื่อง รับสนองความต้องการในเรื่องแรงดัน และปริมาณน้ำได้หลากหลาย กำลังมอเตอร์สูง พร้อมระบบหยุดอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งาน และให้ความสะดวกสบายกับผู้ใช้ด้วยฟังก์ชั่นที่ใช้งานสบาย ไม่ซับซ้อน

ข้อควรคำนึงในการเลือกใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระบบน้ำร้อนเหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมอาหาร หรือฟาร์มปศุสัตว์ ส่วนเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงระบบน้ำเย็นเหมาะสำหรับใช้งานทั่วๆ ไป รวมถึงงานทำความสะอาดรถยนต์

เกร็ดความรู้เตรียมรับมือเมื่อโซลินอยด์วาล์วมีปัญหา

January, 2017

13-Solennoid-Valve-wtm

 

โซลินอยด์วาล์วสำหรับรถติดแก๊สจะมี 2 ตัว คือ โซลินอยด์วาล์วที่หม้อต้มหรือติ๊กแก๊ส และโซลินอยด์วาล์วถังแก๊ส หน้าที่ของมัน คือ ปิด-เปิดการจ่ายแก๊สตามคำสั่งของกล่องแก๊ส ดังนั้นเมื่อมันทำงานเราจึงได้ยินเสียง “แต๊ก” ที่ถังและหม้อต้ม ภายในตัวโซลินอยด์วาล์วจะเป็นขดลวดทองแดงพันเป็นวงกลมตามแกนตลอดตัว เปลือกด้านนอกที่เราเห็นจะเป็นพลาสติกทนความร้อนสูงหุ้มอยู่

โซลินอยด์วาล์วจะทำงานตลอดเวลาที่เราใช้แก๊ส ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเกิดความร้อนสะสมที่ตัวโซลินอยด์วาล์ว ทีนี้เมื่อเรารู้หน้าที่และโครงสร้างกันแล้ว เราลองมาดูผลกระทบเมื่อมันไม่ทำงานและอันตรายที่เกิดกันบ้างดีกว่า

“ โซลินอยด์วาล์วถ้าเสียมีอาการอย่างไร “

หน้าที่ของมันคือตัวเปิด-ปิดการจ่ายแก๊ส ดังนั้นแน่นอนว่าถ้าเกิดเสียขึ้นมาจะเจออาการเข้าแก๊สไม่ได้  และเข้าแก๊สดับ เพราะวาล์วไม่เปิดนั่นเอง

“ จะรู้ได้ยังไงว่าโซลินอยด์วาล์วเริ่มเสื่อมหรืออันตราย ”

เราสามารถสังเกตได้ด้วยต้องดูจากสีของพลาสติกที่จะเริ่มมีคราบดำตามแกนและจะดำขึ้นเรื่อยๆ หรือมีรอยแตกร้าว เห็นลวดทองแดงโผล่ออกมา ถ้าเห็นสภาพแบบนี้ไม่ต้องรอให้เสียจัดการเปลี่ยนก่อนได้เลยเพื่อความปลอดภัย หรือควรหาช่างให้ช่วยดูสักนิด

“ โซลินอยด์วาล์วไหม้เกิดจากอะไร “

ด้านในเป็นขดลวดทองแดงและทำงานตลอดเวลาที่เราใช้แก๊ส ความร้อนสะสมเรื่อยๆ เช่น ใน1วันเราใช้แก๊สกี่ชั่วโมง ใน1ปีเราใช้แก๊สนานแค่ไหน และลองเทียบกับน้ำมันดูว่าแก๊สนับไม่ถ้วน ดังนั้นความเสื่อมจึงสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ทีนี้รู้แล้วว่าอะไหล่แก๊สเล็กๆ ตัวนี้มีทั้งคุณและโทษ การป้องกันที่ดีที่สุดคือการตรวจสอบระบบแก๊สตามระยะ และเมื่อพบความเสี่ยงก็ควรจัดการเปลี่ยนทันทีไม่ต้องรอให้แก๊สมีปัญหาก่อน และสามารถปรึกษา-สอบถามปัญหาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.densakda.com ที่นี่จำหน่าย ขายโซลินอยด์วาล์ว และปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

แบตเตอรี่รถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของเครื่องยนต์

November, 2016

g7-battery-com

แบตเตอรี่รถยนต์ทำหน้าที่ป้อนกระแสไฟฟ้าให้อุปกรณ์ต่างๆของเครื่องยนต์เพื่อให้ทำงานได้ เช่น มอเตอร์สตาร์ท ระบบจุดระเบิด ในขณะที่สตาร์ทรถยนต์ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ป้อนพลังงานให้กับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกหลายๆอย่าง ด้วย เช่น ระบบไฟส่องสว่าง วิทยุ เป็นต้น แบตเตอรี่รถยนต์ไม่ใช่แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าแต่เป็นแหล่งเก็บไฟฟ้าสำรองเมื่อใดก็ตามที่ไดร์ชาร์จซึ่งเป็นอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทัน เช่น การขับขี่ในตอนกลางคืนซึ่งใช้ระบบไฟเยอะกว่าปกติก็จะดึงไฟจากแบตเตอรี่มาใช้ ขณะเดียวกันถ้าไดร์ชาร์จทำงานได้ดีขึ้นหรือหมุนเร็วขึ้นก็จะมีกระแสไฟฟ้าเหลือจากการใช้งาน ซึ่งก็จะถูกส่งกลับเข้าไปยังแหล่งเก็บไฟฟ้าสำรองจนกว่าจะเต็มแบตเตอรี่จะถูกจ่ายไฟออกอย่างเดียวก็เฉพาะตอนสตาร์ทเครื่องยนต์เท่านั้น เพื่อส่งกระแสไฟเข้าสู่มอเตอร์สตาร์ทและระบบต่างๆของเครื่องยนต์ เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติดและทำงานแล้ว ไดร์ชาร์จก็จะทำหน้าที่ประจุไฟเข้าแบตเตอรี่รถยนต์อย่างต่อเนื่อง นั่นก็หมายความว่า กระแสไฟฟ้าจะถูกจ่ายออกไปและถูกประจุเพิ่มเข้าไปหมุนเวียนเข้าออกแบตเตอรี่อยู่เสมอไม่ได้จ่ายออกไปจนหมดอย่างเดียว

ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ลูกใหม่นั้นถ้าหากว่าไม่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมขึ้นมา เช่น ติดตั้งพวกระบบเครื่องเสียงต่างๆ หรือติดตั้งพวกอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีขนาดของแอมป์สูงขึ้น เพราะจะเป็นการทำให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุเพราะบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้มีการคำนวณและเลือกขนาดของแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับการใช้งานของรถรุ่นนั้นๆอยู่แล้ว แต่ถ้ามีการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมขึ้นมาก็สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีขนาดของแอมป์สูงขึ้นได้สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกก็คือ แบตเตอรี่รถยนต์ที่มีขนาดของแอมป์สูงขึ้นมักจะมีขนาดของตัวแบตเตอรี่รถยนต์ใหญ่ขึ้นด้วย ดังนั้นฐานของแบตเตอรี่เดิมติดรถสามารถรองรับได้หรือไม่ ไม่ควรที่จะ เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์โดยไปลดขนาดของแอมป์ลงโดยเด็ดขาด แต่สามารถเลือกแบตเตอรี่ที่มีขนาดของแอมป์สูงขึ้นได้โดยประมาณ 10-30 แอมป์

ความหมายของพวงหรีดดอกไม้สดในแต่ล่ะประเภท

October, 2016

ripheaven-com

หลายๆคนคงสงสัยกันว่าพวงหรีดที่ใช้ประดับในงานศพมีที่มานานแล้วประวัติอย่างไรและแฝงความหมายยังไงไว้ ขอตอบข้อสงสัยให้ฟังกัน พวงหรีดนั้นมีต้นกำเนิดจากประเพณีของชาวตะวันตก เมื่อก่อนใช้พวงมาลาแทนพวงหรีดเพราะพวงมาลาเป็นของสูง สำหรับรัดเศียรเทวดา สาเหตุที่เปลี่ยนจากพวงมาลามาใช้พวงหรีดแทนเพราะพวงหรีดไม่อ่อนปวกเปียกเหมือนพวงมาลา หลายๆชาติหลายๆประเพณีเชื่อกันว่าการวางพวงหรีดดอกไม้สดเป็นเครื่องหมายแสดงความเศร้าโศกเท่านั้น อันทแท้ทีจริงแล้วพวงหรีดนั้นใช้ประดับพิธีเพื่อแสดงการไว้อาลัยและความระลึกถึงคนเสียชีวิต ความเชื่อนี้คือทูตสวรรค์จะลงมานำพาดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปและการวางพวงหรีดเป็นการแสดงความเคารพต่อภูตสวรรค์เหล่านั้น

ความหมายของพวงหรีดดอกไม้สดของดอกคาร์เนชั่น เป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลอง ซึ่งในตำนานความเป็นมาของชาวกรีกโรมันมักจะนิยมในการใช้เจ้าดอกไม้ชนิดนี้ในการแสดงความยินดี ความรื่นเริงต่างๆ ดอกคาร์เนชั่นสีแดง ดอกคาร์เนชั่นสีแดงเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรัก ประมาณว่าโปรดเห็นความรักของฉันด้วย ออกแนวออนแบบน่ารักๆ ถ้าคุณอยากให้คนที่แอบชอบดอกคาร์เนชั่นสีแดงก็น่าจะเหมาะนะ ดอกคาร์เนชั่นสีชมพู ดอกคาร์เนชั่นสีชมพูจะมีความหมายลึกซึ่ง ความหมายของคาร์เนชั่นสีชมพู ก็เหมือนสีหวานๆ ของมันนั้นเอง  ความหมายก็คือ ความรักที่กำลังพลิบาน เป็นสีชมพู อันนี้ก็หวานไม่แพ้สีอื่นเลยนะ ดอกคาร์เนชั่นสีลาย ดอกคาร์เนชั่นสีลายนั้น จะมีความหมายถึง ความเป็นเพื่อน ถ้ามีใครให้ดอกคาร์เนชั่นสีลายนั้น ให้คุณคิดไว้เลยว่า เขาไม่ได้สนใจคุณแนวความรัก แต่คงมีความเป็นเพื่อนให้ต่อกัน  ดอกคาร์เนชั่นสีเหลือง เป็นสัญลักษณ์ของความดูถูกเหยียดหยาม ความทรนง ถ้าผู้ให้ได้ให้พวงหรีดดอกไม้สดดอกคาร์เนชั่นสีเหลืองแก่ใครแสดงว่า ผู้ให้นั้นรู้สึกดูหมิ่นเหยียดหยามผู้รับอย่างมาก หรืออีกความหายหนึ่งคือ บอกถึงความรู้สึกงอน อยากให้อีกฝ่ายมาง้อ ดอกคาร์เนชั่นสีขาว นิยมใช้ในการแสดงความชื่นชมยินดีตามแต่วาระต่างๆ เช่นการรับปริญญา เป็นต้น หรือสื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์ ไร้เดียงสา อ่อนโยน คุณคือของมีค่าที่น่าทะนุถนอม นอกจากนี้ยังใช้ในการแสดงความขอบคุณอีกด้วย

พลาดจะไปกับ phuket photographer ไม่ได้เลย

September, 2016

ถ้าหากเราต้องเตรียมงานแต่สิ่งแรกเลยที่จะต้องนึกถึงคืออะไรก่อนแล้วทุกเรื่องของความชื่นชมหรือสิ่งที่ดีและสวยงามเราจะวางใจให้ใครเป็นผู้ดูแล แน่นอนว่าขาดไม่ได้เลยว่าต้องเป็นช่างภาพ phuket photographer ที่จะทำให้รู้สึกมั่นใจหรือเชื่อมั่นผลงานการถ่ายภาพของเขา รูปแบบ สีสัน และวางองค์ประกอบต่างๆภายในภาพเพื่อให้เกิดความสมดุลและออกมาสวยงามน่าชื่นชอบอย่างมากที่สุด นั้นคือสิ่งที่เราต้องการในงานแต่งงานหรือวาระสำคัญในชีวิตของเรา และวันนี้เรามีเคล็ดในการเลือกคัดช่างภาพให้ตรงกับความต้องการ

ด้วยประสบการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากกับเรื่องของชั่วโมงบินที่ช่างภาพแต่ละคนต้องมีเพราะนั้นหมายถึงเราจะสามารถรู้ได้ว่าเขาผ่านงานมามากน้อยแค่ไหน เพื่อความเพลิดเพลินใจในการจ้างงานด้วยนั้นเองว่างานนั้นจะออกมาดี ซึ่งรูปภาพและเรื่องราวต่างๆที่ช่างภาพแต่ละคนสรรค์สร้างมาเพื่อให้เกิดความงดงามและเรื่องราวที่น่าประทับใจอย่างมากที่สุด นี้ก็เป็นอีกเหตุผลที่เราสามารถตกลงใจจ้างช่างภาพได้หากงานของเขานั้นเป็นที่ถูกใจถ่ายนอกสถานที่ได้ phuket photographer เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่หลายคนมักจะตกลงใจจ้างช่างภาพหรือไม่จ้างเพราะมั่นใจว่าการถ่ายภาพแต่งงานนั้นต้องมีทั้งนอกสถานที่และในพิธีด้วยดังนั้นแล้วช่างภาพท่านใดที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้มากที่สุดจะสร้างความชื่นชมได้เป็นอย่างมาก และก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าจังหวัดภูเก็ตนั้น ขึ้นชื่อเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าชื่นชอบพร้อมด้วยอาหารที่ถือว่าเลิศรสอย่างมากที่สุดหากต้องการเข้าถึงความเป็นภูเก็ตได้อย่างเต็มๆแล้วละก็วางใจให้ phuket photographer เป็นที่แนะนำในเรื่องของการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งหรือเก็บภาพเรื่องราวของชีวิตคู่ของคุณเพื่อใช้ในวันแต่งได้อย่างไม่เสียดายโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตเลยค่ะ

การเลือกซื้อเสื้อยืดขายส่งที่ดีและมีคุณภาพ

September, 2016

mercuryt-shirt.com

เมื่ออากาศเริ่มที่จะร้อนขึ้นหนุ่ม ๆ และสาว ๆ ชาวไทยทั้งหลายก็มักจะมองหาเสื้อยืดขายส่งสไตล์แฟชั่น ต่าง ๆ มาสวมใส่อยู่เสมอโดยอาจจะเลือกแบบที่มีการดีไซน์ที่สวมใส่แล้วให้ความรู้สึกสบายตัว รวมทั้งไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดและถ้าหากใช้เนื้อผ้าที่มีคุณภาพอย่างเช่นเนื้อผ้าฝ้ายก็ยิ่งจะทำให้คลายร้อนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็น เสื้อยืดขายส่งแฟชั่นของผู้ชาย หรือของผู้หญิงก็ตามก็ควรที่จะมองหาสไตล์ที่เหมาะกับตัวเองเสมอ เพื่อให้เมื่อได้ลองสวมใส่ดูแล้วช่วยเสริมทำให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น เหมือนกับ เสื้อผ้าแฟชั่นสไตล์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากสามารถเลือกแบบที่เข้ากับรูปร่างของตัวเองก็ยิ่งที่จะเป็นทางเลือกที่ดีเสมอ ดังนั้นหนุ่ม ๆ และสาว ๆ ทั้งหลายอาจจะ ซื้อเสื้อยืดขายส่งแฟชั่นทั้งผู้หญิง และผู้ชายได้ด้วยตัวเลือกง่าย ๆ ที่นำมาเสนอในวันนี้

เลือกขนาดที่เหมาะกับตัวเองการเลือกซื้อเสื้อยืดขายส่งที่ดีและมีคุณภาพ หนุ่ม ๆ และสาว ๆ ทั้งหลายควรที่จะมองหาขนาดที่เหมาะกับตัวเองไม่เล็ก หรือใหญ่จนเกินความจำเป็น อย่างเช่น ถ้าหากเลือกขนาดที่ใหญ่จนเกินไปก็อาจจะทำให้หนุ่ม ๆ ถูกมองว่าเป็นหนุ่มร่างใหญ่ หรือสาวร่างอวบ แต่ถ้าหากเลือกแบบที่เล็กจนเกินไปก็อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายตัวและอึดอัด ทางที่ดีควรที่จะมองหาสไตล์ที่เมื่อได้ลองสวมใส่ดูแล้วให้ความรู้สบายถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดี เนื้อผ้าที่ใช้ในการผลิตอย่างที่ได้กล่าวในข้างต้นที่ว่า เสื้อยืดขายส่งแฟชั่นของผู้หญิง และผู้ชายที่ดีและมีคุณภาพมักจะมาจากการเลือกแบบที่มีการดีไซน์เนื้อผ้าที่มีคุณภาพอย่างเช่น เนื้อผ้าฝ้าย คอตตอน เป็นต้น เพราะเนื้อผ้าเหล่านี้มักจะให้ความรู้สึกที่สบายตัว ไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดจนเกินไป รวมทั้งยังสามารถที่จะทำให้รู้สึกเย็น ไม่อึดอัด และมีการระบายอากาศที่ดีและไม่ทำให้ร้อนจนเกินไป

ลวดลายการดีไซน์หนุ่มๆ และสาว ๆ ควรที่จะมองหา เสื้อยืดขายส่งสไตล์แฟชั่น ที่มีการดีไซน์ที่โดดเด่นโดยอาจจะเป็นลวดลายสไตล์ต่าง ๆ ทั้ง กราวิตี้ สัตว์ สีสัน หรืออื่น ๆ อีกมากมาย โดยอาจจะเลือกลวดลายที่ไม่มากจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้มองว่าเยอะก็ได้ ควรที่จะเลือกลายที่มาพร้อมกับความพอดี เรียบง่าย หรือเลือกแบบโดดเด่นด้วยสีสันต่าง ๆ นานา เป็นต้น เพียงเท่านี้หนุ่ม ๆ และสาว ๆ ทั้งหลายก็จะสามาร ซื้อเสื้อยืดขายส่งสไตล์ต่าง ๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันถ้าหากสามารถเลือกซื้อแบบหรือการดีไซน์ที่เข้ากับตัวเองก็ย่อมที่จะสร้างความมั่นใจให้กับหนุ่ม ๆ และสาว ๆ ได้มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม การเลือกซื้อเสื้อผ้าทั้งของผู้ชายและผู้หญิง สิ่งสำคัญที่สุดก็คงจะเป็นในเรื่องของการมองหารูปแบบ หรือการดีไซน์ที่เหมาะกับตัวเอง หรือเมื่อได้ลองสวมใส่ดูแล้วช่วยเสริมทำให้บุคลิกภาพของทุกคนดียิ่งขึ้น

กลิ่นหอมตรึงใจด้วยสปาแบบ massage Bangkok outcall

August, 2016

massage Bangkok outcall การทำสปาที่มีกลิ่นหอมจรุงใจของอะโรมาเทอราปีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพื่อสปาแบบครบสูตร massage Bangkok outcall เพราะกลิ่นหอมและคุณลักษณะของน้ำมันหอมระเหยจากธรรใชาติหลายอย่างต่างๆ กันนั้น จะช่วยบำบัดรักษาและปรุงแต่งความรู้สึกอันเคร่งเครียดอ่อนล้า ให้สดชื่นมีชีวิตชีวา ผ่อนคลาย สร้างความรู้สึกเงียบในจิตใจ หรือแม้แต่ช่วยให้นอนหลับสบาย ขึ้น อบร่ำห้องให้หอมด้วยการจุดเทียนหอม หรือใช้ตะเกียงน้ำมันหอม อาจหยดน้ำมันหอมระเหย 6-8 หยดลงในอ่างอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด แล้วลงแช่สัก 20 นาที

Property ของน้ำมันหอมระเหย
– คาโมมายล์ กับ ลาเวนเดอร์ ช่วยคลายความเครียดกังวล ความคิดราบรื่น นอนหลับสบาย
– จัสมิน หรือมะลิ เพื่อคลาย Sense ซึมเซา คลายความไม่สบายใจ
– กุหลาบ ช่วยให้รู้สึกสุขใจ และเพิ่มพลัง

massage Bangkok outcall เป็นขั้นตอนง่ายแบบสบายมือเลย ๆ สำหรับอะโรมาเทอราปี หยดน้ำมันหอมระเหย 2-3 หยดลงในอ่างน้ำอุ่นเล็ก ๆ แล้วสูดดมกลิ่นหอม 2-3 นาทีค่ะ หากผสมน้ำมันหอมระเหยลงในน้ำหรือน้ำมัน ควรผสมเจือจางหรือพิจาณาลูกจ้างแลกเปลี่ยน เพราะน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์มีความเข้มข้นมาก ถ้าสัมผัสผิวตรงไปตรงมาหรือใช้มากเกินไป ผลที่ได้อาจทำให้ผิวระคายเคืองหรือแสบร้อนได้

รอบรู้เรื่องกันสาด

July, 2016

กันสาดบ้านคุณพร้อมแค่ไหน เมื่อฤดูฝนมาถึง… กันสาดที่บ้านพร้อมแค่ไหนสำหรับการรับมือกับสายฝนและแสงแดด ลองมาหาไอเดียต่อเติมกันสาดให้เหมาะกับบ้านของคุณไปพร้อมกับเราสิ

 1. กันสาดไร้เสา

หากใครต้องการติดตั้งกันสาดแบบโปร่งโล่งไร้เสา ลองนำไอเดียนี้ไปใช้ดูสิ โดยทำเป็นโครงสร้างเหล็ก มุงแผ่นพอลิคาร์บอนเนตซึ่งมีน้ำหนักเบาและช่วยกรองแสงได้ดีไว้ด้านบน จากนั้นยึดโครงสร้างด้านหนึ่งไว้กับผนังอาคาร ส่วนอีกด้านฝากไว้บนแกนเหล็กแขวนเอียง 45 องศา เท่านี้กันสาดไร้เสาก็แข็งแรงทนทานแล้ว

 1. กันสาดหน้าต่าง

เหมาะกับบ้านสไตล์โมเดิร์นที่นิยมติดตั้งหน้าต่างกระจกแบบบานเลื่อน ซึ่งมีโอกาสฝนสาดได้ง่าย และการติดตั้งกันสาดทีหลังทำได้ยากลำบาก เราจึงแนะนำให้ทำกันสาดด้วยการทำโครงสร้างเหล็กเป็นกรอบสี่เหลี่ยมยึดกับ ผนังแทน เท่านี้คุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความแข็งแรง แดดและฝนอีกต่อไปแล้ว

 1. กันสาดด้านข้าง

ติดตั้งตรงทิศที่ฝนสาด หรือแดดส่องเข้ามาเป็นประจำ เราสามารถติดผ้าใบที่ปลายกันสาดได้ โดยยึดผ้าใบไว้กับลวดสะลิง เพื่อกันไม่ให้ผ้าใบปลิวตามแรงลม ส่วนโครงสร้างของกันสาดทำจากโครงเหล็กกล่อง ขนาด 2 X4 นิ้ว วางทับด้วยหลังคาลอนเดียวชนิดใส และตีซี่ไม้ระแนง ขนาด 1X1 นิ้ว ปิดทับด้านใต้อีกทีหนึ่ง

 1. กันสาดกึ่งทึบกึ่งโปร่ง

ถ้าอยากให้แสงสว่างส่อง ลงมาถึงภายในบ้าน แนะนำให้ทำกันสาดด้วยแผนหลังคาลอนเดียวชนิดใส วางทับบนโครงสร้างเหล็กกล่อง ขนาด 1X2 นิ้ว ที่ตีเป็นโครงสร้างตามต้องการ โดยออกแบบให้ยื่นจากแนวผนังเดิม 120 เซนติเมตร เพื่อกันฝนสาด

 1. กันสาดอะลูมิเนียม

เหมาะกับมุมระเบียงที่ ต้องการความโปร่งโล่งหรือกึ่งทึบกึ่งโปร่ง จากเดิมที่เคยคุ้นตากับไม้ระแนง ลองเปลี่ยนวัสดุมาเป็นโครงเหล็กตัวเอช (H) ให้ดูทันสมัย แล้วติดอะลูมิเนียมอบสีขาว ขนาด 1 X 1 นิ้ว ตีห่างกัน 1 นิ้ว ไว้ด้านบน เสร็จแล้วปิดทับด้วยแผ่นพอลิคาร์บอนเนตใสเพื่อกันฝนและแดด

 1. กันสาดม่านน้ำตก

ใครว่ามีกันสาดไว้เพื่อ กันแดดและฝนอย่างเดียว ลองสร้างความพิเศษให้กันสาดด้วยการซ่อนท่อน้ำไว้ด้านบน แล้วปล่อยสายน้ำให้ตกลงมายังบ่อน้ำริมระเบียงด้านล่าง เกิดเป็นภาพม่านน้ำสวย ๆ ให้ความรู้สึกสดชื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ควรเลือกใช้ซี่ระแนงสแตนเลสแทนวัสดุชนิดอื่นเพราะมีความทนทาน และทนน้ำได้ดี

 1. กันสาดต่อเติม

กันสาดที่ยื่นออกมาจาก แนวอาคารมาก ๆ ควรมีเสามารับน้ำหนักเพิ่มเติม โดยแยกโครงสร้างให้ยื่นออกจากอาคารเดิม แล้วตีแนวไม้จันทันฝากน้ำหนักไว้กับเสา เท่านี้ระเบียงก็จะมีกันสาดยื่นยาวออกไปได้ตามต้องการแล้ว

 1. กันสาดนั่งเล่นได้

ต่อเติมกันสาดให้ยื่นออก นอกตัวอาคารด้วยแผ่นไม้ขนาดหน้ากว้าง 15 เซนติเมตร เว้นร่องห่างกัน 2 เซนติเมตร โดยตีแนวคานไม้ให้ห่างกันทุก ๆ ระยะ 60 เซนติเมตร เพื่อช่วยให้กันสาดมีความแข็งแรง นอกจากบังแดดและฝนแล้ว เรายังสามารถขึ้นไปนั่งเล่นหรือใช้งานอื่น ๆ ได้ด้วย

 1. กันสาดเเผ่นเมทัลชีท

เพิ่มความน่าสนใจใต้ กันสาดด้วยการตีไม้ระแนงเว้นร่องให้เป็นช่องระบายอากาศใต้หลังคา ทั้งยังช่วยให้ใต้หลังคาดูน่ามองยิ่งขึ้น โดยเว้นระยะให้แผ่นเมทัลชีทยื่นออกมา 25 เซนติเมตร เพิ่อกันน้ำฝนไหลย้อนลงมาโดนแผ่นไม้

 1. ระแนงไม้

ทำกันสาดจากซี่ไม้ ขนาด 1 X 1 นิ้ว ตีทับแนวผนังและคานไม้ เหมาะกับบ้านสไตล์รีสอร์ท บ้านพักตากอากาศ หรือศาลาพักผ่อนในสวน และเพื่อให้ดูเข้ากับธรรมชาติมากขึ้น แนะนำให้ทาสีย้อมไม้แบบด้านเพื่อโชว์พื้นผิวและลายไม้ที่สวยงาม

 1. กันสาดม่านต้นไม้

เพื่อความร่มรื่นและกรอง แดดได้ในตัว ด้วยการตีไม้ระแนง ขนาด 1 X 4 นิ้ว เป็นแนวยาวเว้นร่องห่างกัน 10 เซนติเมตร แล้วตีโครงไม้ไผ่ทับ เพื่อให้ม่านบาหลีสามารถยึดเกาะ และห้อยรากอากาศลงมาเป็นแนวม่านธรรมชาติ

 1. กันสาดคลาสสิก

นำไม้ระแนง ขนาด 1 X 4 นิ้ว มาวางตั้งตรงห่างกันทุก ๆ ระยะ 20 – 40 เซนติเมตร และเลื่อยปลายไม้ให้มีลักษณะเฉียง 45 องศา รองรับด้วยเสาไม้กลึงสไตล์คลาสสิก แล้วตกแต่งด้วยค้ำยันเหล็กดัดช่วยให้บ้านดูสวยสไตล์ยุโรป